Regulamin

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANIA „RACZKI

Dzieci od 4 roku życia

przedszkolaki młodsze/przedszkolaki /starszaki

1.Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływania Raczki.

2.Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływania Raczki 32-600 Oświęcim.

3.Przed rozpoczęciem zajęć należy podpisać oświadczenie, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach.

4.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem basenu oraz regulaminem zajęć Szkółki Pływania Raczki i jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania tegoż regulaminu.

5.Dokonanie opłaty za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu basenu oraz regulaminem zajęć.

6.Zajęcia są przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci do lat 15 i osób dorosłych.

7.Opłaty należy dokonać za 10 zajęć z góry tj. 180,00 zł. przedszkolaki i dzieci starsze, dorośli 230,00 zł.

8.Zajęcia trwają 30min dla gr niemowlaków oraz dzieci do lat 3 , 45min dla przedszkolaków i starszych dzieci.

9..Zajęcia odbywają się na basenie w Brzeszczach oraz na basenie w Oświęcimiu w dni wskazane przez organizatora zajęć.

Pełen harmonogram podany jest na stronie raczki-plywanie.strona24.pl

10.Organizator zajęć zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, ratowniczej na czas trwania zajęć.

11.Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiadają rodzice.

12.Grupy liczą do 10 przedszkolaków oraz do 15 osób gr starsze.

13.Zajęcia dla przedszkolaków młodszych, przedszkolaków oraz starszaków-podczas trwania kursu można odrobić 2 nieobecności wcześniej zgłoszone poprzez sms w terminie podanym przez organizatora zajęć.

14.Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym z przyczyn niezależnych od nas.

15.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia nauki pływania.

16.Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora zajęć.

17.W przypadkach szczególnych organizator zajęć ma prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.

18.W celu wpisania się na zajęcia niezbędne jest podanie danych osobowych,
tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników zajęć. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu
i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno – reklamowych.

Nasza strona internetowa – raczki-plywanie.strona24.pl

facebook –szkolka plywania raczki

instagram –szkolka_plywania_raczki