Regulamin

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANIA „RACZKI

Dzieci od 4 roku życia

przedszkolaki młodsze/przedszkolaki /starszaki

1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływania Raczki.

2. Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływania Raczki 32-600 Oświęcim.

3. Przed rozpoczęciem zajęć należy podpisać oświadczenie, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach.

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem basenu oraz regulaminem zajęć Szkółki Pływania Raczki i jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania tegoż regulaminu.

5. Dokonanie opłaty za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu basenu oraz regulaminem zajęć.

6.Zajęcia są przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci do lat 15 i osób dorosłych.

7. Opłaty należy dokonać za 10 zajęć z góry tj. 250,00 zł

8. Zajęcia trwają 45 min dla przedszkolaków i starszych dzieci.

9. Zajęcia odbywają się na basenie w Brzeszczach oraz na basenie w Oświęcimiu w dni wskazane przez organizatora zajęć.

Pełen harmonogram podany jest na stronie raczki-plywanie.strona24.pl

10. Organizator zajęć zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, ratowniczej na czas trwania zajęć.

11. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiadają rodzice.

12. Grupy liczą do 15 osób.

13. Zajęcia dla przedszkolaków młodszych, przedszkolaków oraz starszaków-podczas trwania kursu można odrobić 2 nieobecności wcześniej zgłoszone poprzez sms w terminie podanym przez organizatora zajęć. Zajęcia można odrobić w terminie dwóch tygodniu po skończonych 10 zajęciach. 

14. Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym z przyczyn niezależnych od nas.

15. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia nauki pływania.

16. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora zajęć.

17. W przypadkach szczególnych organizator zajęć ma prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.

18. W celu wpisania się na zajęcia niezbędne jest podanie danych osobowych tj.imię, nazwisko, nr kontaktowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych Szkółkę pływania Rączki  w celu realizacji zajęć . Podanie danych następuje dobrowolnie , ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników zajęć. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawienie swoich danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno reklamowych.

Nasza strona internetowa – raczki-plywanie.strona24.pl

facebook –szkolka plywania raczki

instagram –szkolka_plywania_raczki