Regulamin dzieci od 2 do 4 roku życia

Dzieci od 2 do 4 roku życia 

1.Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływania Raczki. 

2.Administratorem danych osobowych jest Szkółka Pływania Raczki 32-600 Oświęcim. 

3.Przed rozpoczęciem zajęć należy podpisać oświadczenie, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach.

4.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem basenu oraz regulaminem zajęć Szkółki Pływania Raczki i jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania tegoż regulaminu.

5.Dokonanie opłaty za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu basenu oraz regulaminem zajęć.

6.Zajęcia są przeznaczone dla maluchów w wieku od 2 do 4 roku życia.

7.Opłaty należy dokonać za 5 zajęć z góry tj. 170 zł. Zajęcia należy wykorzystać przez dwa miesiące od momentu rozpoczęcia zajęć. Potem zajęcia przepadają.

8.Zajęcia trwają 30 min i są to zajęcia rodzic – dziecko.

9..Zajęcia odbywają się na basenie w Brzeszczach w dni wskazane przez organizatora zajęć. 

Pełen harmonogram podany jest na stronie raczki-plywanie.pl

10.Organizator zajęć zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, ratowniczej na czas trwania zajęć.

11.Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiadają rodzice.

12.Grupy liczą do 10 osób.

13.Zajęcia dla dzieci młodszych odbywają się raz w tygodniu i w opłacie 150zł jest 5 zajęć na , których wykorzystanie jest dwa miesiące od momentu rozpoczęcie pierwszych zajęć. 

Po okresie dwóch miesięcy nieodrobione zajęcia przepadają. 

14.Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym z przyczyn niezależnych od nas.

15.W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia nauki pływania.

16.Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora zajęć.

17.W przypadkach szczególnych organizator zajęć ma prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.

18.W celu wpisania się na zajęcia niezbędne jest podanie danych osobowych tj.imię, nazwisko, nr kontaktowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych Szkółkę pływania Rączki  w celu realizacji zajęć . Podanie danych następuje dobrowolnie , ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników zajęć. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawienie swoich danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno reklamowych.

Nasza strona internetowa – raczki-plywanie.strona24.pl

facebook –szkolka plywania raczki 

instagram –szkolka_plywania_raczki